logo

Historikk

Medlemsliste

Overhalla Mannskor 1999

I 1902 kom det forslag fra  sersjant Johs. Fuglår og flere om å få dannet et mannskor for Ranem. Forslaget fikk god oppslutning, og snart talte koret 20 medlemmer. Andreas Skogmo var her som i mangt annet en drivende kraft. Øvelsene var på  lørdag kveld. Etter en passiv periode mellom 1912 og 1920 var koret i aktivitet igjen. Øvelsene ble holdt på Spareforeningens lille sal, ei tid også på Riibes kafe. Johan Nagelhus var korets dirigent i mange år, senere var Helge Svenning dirigent, til Kåre Beck overtok og svingte stokken til 1940.
De første åra etter krigen var ei god tid for koret, og med unntak av noen år, var Joralf Grande dirigent for koret fra 1946 til sin død i 1979. En annen nestor som må nevnes er Ole Andreas Saugestad, som var hjelpedirigent, dirigent og formann i mange år.

Sammen med Ranem Sangforening arrangerte  mannskoret flere år på rad nyttårsfest på Gimle, hvor det var underholdning av flere slag, korsang og gang rundt juletreet.
Det etterhvert så kjente ”Ankeret går”, som er arrangert av Joralf Grande, ble fremført for første gang 21.5.49. Solister den gang var Odd Grande og Arnold Lian, og selvsagt med Helge Grande på trekkspill. I de senere år har korets egne krefter sørget for akkompagnementet.

At det har vært opp og ned med oppmøtet, ser vi bl.a. fra sangerstevnet i Harran i 1951. 18 fra koret stilte opp, men da lørdagskvelden kom,”var nogne saa bundne til sin seng, at de måtte reise hjem, og de kom heller ikke tilbake dagen etter”.

On the top of the world...

festkledde sangere

Amatørkonkurranse var en sikker inntektskilde fram til 1960-tallet, det ble også ryddet skog og skogplanting, oppmøtet på dugnadene var heller laber.
I 1965 kjøpte Overhalla mannskor som det første kor i Namdalen hammondorgel, men det fungerte aldri etter intensjonene.

Mot slutten av 1980-tallet sleit både Overhalla Mannskor og Øysletta Mannskor med medlemstallet. Høsten 1989 ble det forsøkt et samarbeid, som fungerte så godt at en formell sammenslåing var faktum 22.5.1990. Dermed ble det en ny giv for koret, som siden har talt rundt 40 medlemmer. Siden den tid har Torill Renaa Bjerken vært vår faste og trofaste dirigent.

Flere av medlemmene hadde  interesser utenom korsang, nemlig musikk, dermed var ”Korkarrar” et faktum. Fra 1991 arrangerer koret første helga i november ”Rallarfest”. Det har blitt svært godt mottatt, med en trivelig atmosfære. Musikken besørges av ”Korkarran”.

Repertoaret har endret seg en god del de siste åra, selv om vi fremdeles har med tradisjonelle mannskorsanger, synger vi gjerne en del mer moderne sanger, da spesielt barbershop. Overhalla Mannskor er et oppegående kor som prøver å gå nye veier innen korsang, vi ønsker ikke at mannskorbevegelsen skal dø ut. 

Overhalla 30.8.2000

Til toppen
© webdesign: Sonja Annie Melhus - 2010